HANDELSBETINGELSER

Afbud og aflysninger

Ønsker I ikke at gennemføre efter aftalens indgåelse, faktureres 25% af det fulde beløb uanset. 

Sker afbuddet mindre end 2 uger inden vores første session/workshop, faktureres 75% af det fulde beløb.


Sker afbuddet mindre end 48 timer inden vores første session/workshop, faktureres det fulde beløb.

 

Aflyses et forløb eller kursus på foranledning af Inspired Action, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale. Inspired Action vil orientere om evt. ændringer senest 24 timer før.


 

Betalingbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) ex. moms.

Kunder som faktureres som virksomhed tillægges 25% moms.
Studerende, arbejdsledige og unge under 21 år tilbydes 25% i rabat.

Teamudviklingsforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring/coaching betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Booking er bindende.

 

Betalingen sker ved:

  • MobilePay overførelse til: 61 33 75 08

  • Bankoverførelse til: kontonr. som fremgår på faktura

  • Kontakt ved personligt møde, hvor antallet af sessioner afregnes ved opstart af forløbet. 

  

 

 

Rettigheder

Inspired Action har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til teamudviklingsforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring/coaching.

Ved køb af Inspired Actions ydelser opnår du/I brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Datapolitik og fortrolighed

Inspired Action behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme Inspired Action i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching, fortroligt. 

Inspired Action indsamler kun de oplysninger om dig/virksomheden, som du/I selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine/jeres oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler.

Dine/jeres oplysninger videregives ikke til tredjemand, og vil blive slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

 

Du/I har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Inspired Action har om dig/jer. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du/I ret til at få dem ændret eller slettet. Du/I kan rette henvendelse herom på kontakt@inspiredaction.dk.

 

Ansvar og begrænsninger

Inspired Action giver dig/jer metoder til at nå dine/jeres mål.
Der er ingen hurtige mirakelkure, kun seriøst arbejde. Dine/jeres resultater afhænger af dine/jeres handlinger og evner. Dine/jeres beslutninger er altid dit/jeres ansvar.
Inspired Action fraskriver sig ethvert ansvar for dine/jeres handlinger, beslutninger og resultater.

Ethvert erstatningsansvar, som Inspired Action måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.

Inspired Action skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

 

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Inspired Action har handlet simpelt uagtsomt. Inspired Action erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Reklamation og klager

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Inspired Action på kontakt@inspiredaction.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Roskilde som første instans.

 

 

Ændring af forretningsbetingelser

Inspired Action har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

T: 61337508

M: hej@nannaravn.dk

CVR: 38740822

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by Nanna Ravn